Nya medlemmar:
Om något jaktlag inom RÄSKOs upptagningsområde vill gå med i älgskötselområdet, så kontakta någon i styrelsen.