Kronhjortskötselplan för år 2019 - 2021

 

Tilldelning för år 2016 - 2018

 

Skötselplan för år 2016 - 2018

 

Tilldelningsprinciper för år 2014 - 2015

 

Tilldelning för år 2014 - 2015

 

Skötselplan för år 2013 - 2015