Torsd 9 jan

Styrelsemöte - Bygdegården Högaböker

 


Tisd 28 jan kl 18:30

Årsmöte - Bygdegården Högaböke

Här hittar du kallesen

 


Lörd-sönd 11-12 april

Spillningsinventering

Ansvarigt jaktlag räknar i sin ruta.