Månd 31 dec

Senaste datum för arealändringar

 


Tisd 8 jan kl 18:00

Styrelsemöte _ Bygdegården Högaböke

 


Tisd 22 jan kl 18:30

Älgskötsel - Årsmöte i Bygdegården Högaböke

Här hittar du kallelsen

 


Tisd 5 mars kl 18:30

Älgskötsel - Årsmöte-Styrelsemöte i Bygdegården Högaböke

Tillsammans med Mörrumsåns skötselområde. Samgående och ny styrelse beslutas

 


Lörd-sönd 13-14 april

Älgskötsel - Spillningsinventering

Räkning av spillning i inventeringsrutor