Vildsvinsgruppen

Räsko har tillsammans med RLF:s lokalavdelning kommit överens om att starta en vildsvinsgrupp, som ska ställa upp och hjälpa till med att störa vildsvin på åker och äng. Detta gör man för att få så små skador, som möjligt.

Nedanstående personer kan man ringa till när man har vildsvinsproblem

 Daniel Olsson Tel 0738 10 24 45 Sammankallande samt Jaktansvarig.
 Peter Truedsson Tel 0701 10 91 00 (Hundförare)
 Roger Holgersson Tel 0733 395 995 (Hundförare)
  Julius Jeppsson  Tel 0761 61 33 75 (Hundförare)
  Jan Hensche Tel 0708 41 01 91 ( Hundförare)

Sugga med kultingar

Vildsvinsgalt

Vildsvinssugga

Brungris (årsunge)